שאלות נפוצות

תמ

מה רמת הדיוק של בדיקת הפוליגרף?​

על פי מחקרים וניסיון שטח, באמצעות מכשיר רמת הדיוק הינה מגיעה ל  99% הצלחה, כישלון הבדיקה יכול ובעיקר נובעת בין היתר מיכולתו של הבודק לבנות מערך שאלות מתאים ולפענח את תוצאות הבדיקה בצורה הטובה ביותר איפה למד הבודק את המקצוע, וניסיונו בתחום בכלל,

חשוב לציין שבמכון שלנו משתמשים במערכת הפוליגרף המתקדמת ביותר והעכשווית ביותר בעולם, אשר נראתה אך ורק במגזר הביטחוני , וכיום רואה אור לראשונה אצלנו במכון למגזר הפרטי האזרחי 

תמ

האם אפשר  להכריח  אדם לעבור  בדיקת פוליגרף ?​

בדיקת הפוליגרף תיערך אך ורק כאשר יש הסכמה  מהנבדק והוא מסכים לכך מרצונו החופשי והטוב וכמובן על ידי הסכמה, מראש ובכתב.​

תמ

כמה זמן מראש כדי ורצוי להודיע לנבדק על בדיקת הפוליגרף שנקבעה לו?​

יש לעדכן את הנבדק על קביעת תור ביצוע הבדיקה, על נושא הבדיקה ועל מועד הבדיקה ומיקומה הפיזי לפחות 24 שעות מראש.​

תמ

האם התרגשות בעקבות קיום הבדיקה וחששותיו של הנבדק  עלולות להשפיע לרעה על תוצאותיה של בדיקת הפוליגרף?​

בהחלט !! התרגשות של נבדק הינה דבר טבעי לחלוטין אם זה כדובר אמת ואם זה כדובר שקר, על כן בודק מוסמך בעל ניסיון ידע לזהות את הגורמים, ההפרעות וההתרגשויות ולנטרלם ולסננם  לפני חיבור הנבדק למערכת הפוליגרף , וכמובן ידע לסנן מתוך תוצאותיה של הבדיקה את האמת.

רצוי לקבוע בדיקה אצל בודק מנוסה ומיומן שיוכל להבחין בדברים אלו. 

תמ

היכן תתבצע לרוב בדיקת הפוליגרף?​

בדיקת הפוליגרף תיערך בדרך כלל אצלנו במכון אשר מותאם סביבתית אם זה לנבדק ואם זה להצלחת הבדיקה, המכון שלנו מותאם לעריכת בדיקות הרגישות ביותר, ומנוטרל מכל הפרעות רעש ורקע. יחד עם זאת לעיתים תבוצע הבדיקה אצל מזמין הבדיקה (מפעלים, חברות גדולות, ואף בחו"ל). כאשר יש מספר גדול של נבדקים, או צורך אמיתי לבצע את הבדיקה במקום חיצוני, ניתן להגיע למקום אשר יבחר הלקוח, אך על מזמין הבדיקה  ישנה את האחריות למצוא לבודק  חדר העונה על התנאים הדרושים שיתאימו לבדיקה. ​

תמ

האם בזמן הבדיקה ישנה אפשרות  שיהיה נוכח בחדר אדם נוסף מלבד הבודק והנבדק?​

לא . בדיקות פוליגרף חייבות על פי האתיקה ועל פי ניסיון שטח , להיות מנוטרלת מהסחות ומדברים אשר יגרמו לנבדק חוסר נוחות, הבדיקה נערכת בחדר סגור ללא נוכחות של איש מלבד הבודק והנבדק, חשוב לציין ש במקרים יוצאים מן הכלל בהם יש צורך במתורגמן, או בסיוע לבעל מוגבלות , תאושר  כניסתו של אדם ותאושר נוכחותו של אדם נוסף במהלך הבדיקה ​

תמ

תוך כמה זמן אוכל לקבל  את תוצאות הבדיקה?​

לאחר הבדיקה תבוצע  תהליך פיענוח  הבדיקה ( ראו "הליך בדיקת הפוליגרף" , תהליך זה  יכול להימשך מספר שעות, ובסיומו יופק דו"ח בדיקה מלא ומסודר ומפורט אך הוא ימסר אך ורק למזמין הבדיקה בכפוף לעקרונות של המכון אשר שם דגש רב על דיסקרטיות וחיסיון הנבדק ומזמין הבדיקה אך בדרך כלל תוך כ יום- יומיים לאחר הבדיקה יקבל מזמין הבדיקה את הדו"ח, (יש חריגים והכל בהתאם לדחיפות הבדיקה) .​

תמ

האם טיפול תרופתי יכול לפגוע במהלך הבדיקה ומהימנותה?​

ישנן תרופות העשויות בהחלט להשפיע על תגובות הנבדק ולכן יש לדווח לבודק אם ואלו תרופות ניטלו ב-48 השעות האחרונות ולקבל הנחיות מדויקות מהבודק , לפני הגעה לבדיקה, כך שהטיפול התרופתי הקבוע של הנבדק אינו  ישבש את מהלך הבדיקה, וכמובן בכדי לקבוע האם ניתן לערוך את הבדיקה. ​

תמ

האם מישהו ידע על כך שעברתי בדיקת פוליגרף ? ​

המכון הינו עסק פרטי בבעלות פרטית וללא שותפים או בעלי שליטה, HT  פוליגרף איננה חייבת בדיווח לציבור והיא עומדת בכל הדרישות הרגולטוריות המתחייבות מכל עסק וחברה פרטית במדינת ישראל. כפי שצוין בדף האודות שלנו, כעסק פרטי אנו לא חייבים בכל דיווח מיוחד לרשויות. חד-משמעית חרתנו על דגלנו את המחויבות לדיסקרטיות מלאה ומוחלטת לגבי לקוחותינו, כל פרטיו של לקוח מזמין הבדיקה או הנבדק , או אפילו עצם קיומו של הלקוח , יישמרו בסודיות מלאה ומוחלטת. חשוב לדעת ש ככל גוף שומר חוק במדינת ישראל, אנו לא נמסור מידע על לקוח אלא אך ורק עם מתן צו שיפוטי ספציפי לגבי אותו הלקוח. כל לקוחותיה של HT פוליגרף ושירותים משפטיים נהנים מדיסקרטיות מלאה בנוגע לפעילותם.

בכפוף לכל דין, אנו לעולם לא נספק מידע על לקוחותינו, פעילותם ו/או על עצם קיומם כלקוחותינו