יומנו של בודק פוליגרף

 

 

מה הוא הפוליגרף ?

פוליגרף - מוצא מהשפה היוונית הקדומה ומשמעותה פולי - רב  , גרף - רישום.

המכשיר פותח בכללותו במוקדמות ה 20 של המאה ה 20 בארה"ב על ידי ג'ון אוגוסטוס לרסון, פוליגרף זהו השם המקצועי שניתן למכשיר זה, שעיקרה היה לראות ולתת אינדיקציה האם האדם אשר נבדק  באמצעות מכשיר זה דובר אמת או שקר. מסיבה זו נקרא בשפה העממית, מכונת האמת, אך זהו מושג שגוי בהחלט, הפוליגרף אינו מראה לנו הבודקים אם האדם לפנינו משקר, המכשיר הוא אביזר עזר לחוקר, אשר בידיי איש מקצוע בעל ניסיון עשיר וידע בחקירות, וכמובן בפוליגרפיה, יכול לפענח ולבדוק את הגרף שהמכשיר ממציא מהפיזיולוגיה של הנבדק, ולראות אם האדם שיקר או דבר אמת, מכשיר הפוליגרף משמש עד זמנים אלו, ככלי העזר המרכזי לצרכי חקירה שונים, הפוליגרף הוא הכלי היחידי כיום שבאמת יכול לעזור ולאבחן אמת או שקר באחוזים כה רבים ולאחר כמעט מאה שנות מחקר ונסיון, ולסייע בקביעת מהימנותו של האדם, קיימים שיטות רבות ומכשירים שונים ומשונים לבדיקת אמת או שקר בכל זאת משחר ההיסטוריה, האדם סילף את מילתו, 

מכשיר הפוליגרף מתבסס על רבדים רפואיים, שלתפיסתם כאשר אדם דובר שקר מתבצעות בגופו תגובות פיזיולוגיות לא מכוונות לאור המערכת העצבים הסימפתטית "אוטומטית" , כגון רעד במיתרי קולו של האדם, דפיקות לב מוגברות, עלייה בלחץ הדם, הזעה מוגברת ועוד.

מכשיר הפוליגרף המחובר לגופו של נבדק הפוליגרף קולט תנודות והפרעות אלו באמצעות חיישנים חיצוניים , ומעבירם לנייר, בזמנינו למערכת ממוחשבת אשר בודק הפוליגרף מפענח ומציין את מסקנותיו לפיהם​.

 

 

 

 

אמינות בדיקת הפוליגרף

 

אחת הסוגיות היותר מדוברות בשנים האחרונות ובזמנים אלו הינם בהקשר של בדיקת הפוליגרף והאם הפוליגרף הינו מהימן ומהי מידת אמינותה של בדיקת הפוליגרף ומידת אמינות תוצאותיה של בדיקת פוליגרף

עקב כך, בוצעו שלל מחקרים בארץ ישראל ובעולם בכלל אשר הגיעו למסקנה כי אמינות כלי הפוליגרף עומד על בשיעור מעל 90%

חשוב לציין להבין כי אמינות הפוליגרף מורכבת ממספר מרכיבים ורכיבים שונים כגון מקצועיות הבודק לאין שיעור!! תקינות המכשיר וסוג המכשיר וכן עוד שלל גורמים אשר באים יחד כמאין מחול משולב אשר ביחד גורמים לבדיקת פוליגרף להיות מדויקת ביותר ולשקף את תוצאות האמת של הסוגיה לשמה באים לבדיקה מסוג זה!

 

כידוע, מכשיר הפוליגרף בוחן פעילויות פיזיולוגיות הנמדות בארבעה ערוצי חישה שונים כחיישני בסיס – נשימה עליונה, נשימה תחתונה, מוליכות חשמלית של העור לחץ דם ודופק ישנם עוד חיישנים אך אנו נדבר כאן על הבסיסיים ביותר.

הנתונים אשר אנו אוספים בארבעת ערוצי החישה הללו נאספים לאורך כל הבדיקה ונרשמים כגרפים ממוחשבים אותם ייקרא וינתח הבודק לאחר הבדיקה בעבר היו משתמשים במערכת המיושנת עם הדיו והמחטים אך עם הטכנולוגיה היום דבר זה אינו חובה ואף רצוי שהמערכות תהיינה מתקדמות (ולאור כך  סוג המכשיר הינו חשוב לאין שיעור!) המערכות היום הינם מעבירות מאנלוג לדיגיטל והינם נחשבות מהימנות הרבה יותר !

לאור כך הסיטואציה של בדיקת פוליגרף מלווה אצל הנבדקים לרוב בלחצים, חששות ועוד תסמינים נפשיים כאלו ואחרים, בכל זאת הנבדק מדובר באמת שלנו והתהליך הינו גוזר דינים לטובה ולרעתו של הנבדק והבודק חייב! להיות קשוב לנבדק ולהתנהל בשיא הרגישות אל מול הטענות והגירסה של הנבדק, בנוסף לכל זה מתווספים לפן הפיזיולוגי פרמטרים נוספים היכולים להשפיע בקלות רבה על תוצאות הבדיקה ועל אמינותה.

 

לכן, מעבר לדיוק מכשיר הפוליגרף המתעד את התגובות הפיזיולוגיות בצורה אמינה, דרוש בודק מנוסה ומקצועי אשר יודע לקרוא ולהבין את כל הפרמטרים הנדרשים של האדם הנבדק, הן הפיזיים והן הנפשיים בכדי להגיע עימו למצב של אמון הדדי, יושרה בתהליך, ואמון מלא בבודק ובתהליך הבדיקה, כל זה על מנת להצליח לנתח את הבדיקה בצורה מהימנה ובכך להוציא את האמת מהבדיקה.

 

חשוב לציין כי בנוסף למקצועיותו של הבודק ישנם פרמטרים נוספים, חשובים לא פחות, היכולים להשפיע על אמינות הבדיקה ומהלך תקין של הבדיקה בכללותה! כמו התאמת הנבדק לבדיקת הפוליגרף (לאור נתוניו הבריאותיים והנפשיים ככל שיהיו) שיתוף הפעולה של הנבדק, אופן בניית ושאילת השאלות, איכות מכשיר הפוליגרף כמו שציינו ועוד

 

לסיכום כל האמור לעיל, ניתן לומר כי אמנם ישנם רבים שמטילים ספק באמינות בדיקת הפוליגרף אך עם זאת, כיום ובכלל כ 100 שנים אחורה בדיקת הפוליגרף הינה הכלי היחידי כיום אשר מהימן במחקרים רבים ובשיטות מוצלחות אשר אם הבדיקה מתנהלת בצורה מהימנה, מקצועית, נכונה, וקשובה על ידי בודק מוסמך ומקצועי המתחשב בכל הפרטמטרים הנחוצים אצל הנבדק אמינות בדיקת הפוליגרף מגיעה לאחוזים גבוהים מאוד ומבטיחה לגמרי תוצאות אמיתיות וחד משמעיות

תודה על הקריאה וצוות המכון הינו כאן לשירותכם בכל עת, מכון HT פוליגרף

 

הפוליגרף קביל במדינת ישראל ?

בישראל תחום זה שנוי במחלוקת בקרב הרשות המחוקקת, והשופטת, אומנם בארצות הברית חלק ממדינותיה מקבלות את התוקף של בדיקות הפוליגרף ואף מחייב את האדם אשר רוצה להיות בודק פוליגרף, לימודים ארוכי שנים ורישיונות בין מדיניות, לעיסוק בתחום זה, יחד עם זאת ביבשת אירופה, ישנם מדינות אשר יש בחוקתן איסור גורף ומפורש לבצע בדיקות פוליגרף במגזר האזרחי, וכמובן הפלילי, ובישראל כמו שציינו התחום שנוי במחלוקת, האומנם נבדק אשר תוצאותיו מסבירות פנים, תוצאותיה של הבדיקה יכולה לשמש כראיה תומכת אצל הנדון, ואף לגרום לזיכוי או המתקת העונש לדוגמא מורחבת:

 

במשפט האזרחי, ובכלל בענייני הדין השונים בדיקת פוליגרף תישקל כראייה קבילה ואם מכרעת אם היא עומדת בתבחיני סף ספציפיים

 

1) האם הנבדק הסכים להיבדק בפוליגרף מרצונו הטוב והחופשי, משמע? שבדיקת הפוליגרף שעבר הנדון עוגנה ע"י חתימתו שלו האישית אשר הוא מסכים להליך בדיקת הפוליגרף מרצונו שלו וללא שום מרות אף לא מתון מצד גורם כלשהו זה או אחר .

 

2. הסכמה שיועברו תוצאות בדיקת הפוליגרף "למזמין הבדיקה" דהיינו הנבדק מאשר בחתימתו שלו בנוסף לתנאי הבסיסי של להיבדק ע"י פוליגרף הוא מסכים שבדיקת הפוליגרף תועבר לשימוש כראיה בבית הדין/ בית המשפט ושהוא מבין שבחתימתו המפורשת, הוא מודע ומסכים לכך שבדיקת הפוליגרף תהווה ראייה קבילה בבית המשפט ותשפיע על הכרעת התיק הנדון (כמובן תלוי הסמכות השופטת) בדבר ההחלטה וגזר דינו.

 

3) מדובר בהסכמת שני הצדדים להיבדק ולא רק צד אחד אם ייתכן מצב כזה השופט אינו יאשר בדיקת פוליגרף, אפשר לצרף מעצם צד א’ אך אם הדבר אינו מרצון השופט מלכתחילה הדבר אולי יכול להוסיף אך לא בהכרח להביא את התועלת שבדיקת פוליגרף יכולה להביא במקרה כזה תקין.

 

4) אי אפשר לחייב אדם להיבדק ולבצע בדיקת פוליגרף ואם צד אחד אינו מסכים לתהליך, אזי אין אפשרות לבצע את הבדיקה ואפשר להתייחס לאי הסכמתו להיבדק, כראייה כנגדו, בדומה לבדיקות סמים במשטרה צבאית וכן הלאה, אך הדבר אינו הוראה מוסמכת אלה ייתכן והאדם אינו מאמין במערכת הפוליגרף וזה גם בסדר ועל זה אנו לא מוצאים שופטים אדם אלא רק כאשר אנו יודעים בוודאות לפי ראיות מוצקות שהוא אשם.

ידיעה חשובה ביותר שלאור כל האמור לעיל וכי למרות כל התליך והחתימות של בית המשפט ואף שצי הצדדים על התהליך, בדיקת הפוליגרף תיחשב ותתקבל כראייה אך ורק ע"י הסמכות השופטת וזה נתון לשיקול דעתם של הגורמים בתיק .

 

 

 

מחיר בדיקת פוליגרף

מאחר ויש מספר רב של סוגי בדיקות וכל בדיקה ישנה היערכות אחרת ומאפיינים משלה

כאשר לכל בדיקה צרכים והתאמות משלה, החל משלבי התכנון הראשוניים, ביצוע הבדיקה עצמה, ועד להוצאת סיכום וחוות דעת, עבור הלקוח,

מחיר הבדיקות השונות נקבעות כאמור לפי סוג ואופיים של הבדיקה הנדרשת, דבר חשוב נוסף הוא אזור השירות, מקום עריכת הבדיקה, אנו הרי מספקים שירותי פוליגרף גם אצלכם, אם זה בבית הלקוח, בבתי העסק ובכל מקום בארץ, ואף בחו"ל, חוץ מהמכון שלנו וגם לכך ישנה השפעה על מחיר הבדיקה.

חשוב לציין ישנו הבדל במחיר בין ביצוע בדיקה אחת חד פעמית לבין ביצוע מספר רב של בדיקות, לדוגמא משרדים, לקוח המגיע לביצוע בדיקה אחת או לקוח קבוע המשתמש בשירותי הפוליגרף שלנו באופן קבוע לאורך השנה, בנוסף ישנם צרכים מסוימים ותוספות אומנם לא רבות אבל הכרחיות למען ביצוע בדיקות פוליגרף מסוימות, הצריכה ונדרשת ביצוע חקירה מקדימה על כל פרטי האירוע, חקירה וסינון החשודים לפני ביצוע הבדיקה ועוד…

 

 

טווח המחירים בישראל  נע בין 800 – 1800 ₪ לפני מע"מ.

חשוב לציין,

מאחר ובארץ ישראל תחום הפוליגרף אינו חתום ורשוי תחת הרשויות באופן מלא, ישנם בודקי פוליגרף לא מוסמכים שאין בידם  דיפלומה, לא מקצועיים, ומנוסים, יש לברור, ולבחור בזהירות רבה בודק אשר עומד לבצע את בדיקתכם, ובשום אופן לא ללכת אחרי "מחיר זול, המלצה מחבר, וכדומה ", פה המשפט "הזול הוא היקר" תופס משקל רב, , חובה לבדוק דברים חשובים שיצוינו כאן לפניכם, מאחר ובדיקת פוליגרף יכולה להיות מכרעת ומשנה חיים ואף תגזור דין לחיוב או שלילה של יקירכם, התוצאות צריכות להיות חד משמעיות, מקצועיות ,ומהימנות, ולפי שיטות בדיקה ראויות, במקצועיות ובזהירות רבה, זהו בדיקה רגישה מאוד שאין להקל ראש כאשר פונים לביצוע בדיקה זו אצל בודק, וחשוב שיהיה איש מקצוע שיש לו את כל הכלים הדרושים לכך, לפני בדיקה  יש לבדוק:

 

חשוב לוודא כמה דברים אל מול הבודק שהנכם בתקשורת מולו!

מה רמת מקצועיותו של הבודק ומה הרקע שלו בחקירות ובפוליגרף בפרט.

האם הבודק למד את הפוליגרף בצורה מוסדרת במוסדות ראויים ובעל  תעודות המעידות על כך.

האם הבודק פוליגרף שהנכם הולכים אליו נמצא כחבר באיגוד פוליגרף מוכר ורשמי בארץ ובחו"ל

באיזה מכשיר פוליגרף עושה שימוש הבודק.​

 

בהצלחה ואנו כאן לשירותכם בכל שאלה וייעוץ צוות מכון HT פוליגרף