הליך בדיקת הפוליגרף

 

שלב 1:

תיאור מטרת הבדיקה וקבלת רקע כללי על ידי מזמין הבדיקה, קביעת תור לביצוע הבדיקה, וקבלת הנחיות לצורך הכנה ליום הבדיקה, אפשרי ורצוי בשיחה טלפונית..

הכנת שאלות הבדיקה בהתאם למטרות הבדיקה על ידי הבודק יעשו בהתאם לשיחה.

 

שלב 2:

הגעת שני הצדדים, המזמין והנבדק/ים למכון.

מתן הסבר  על האירוע המדובר והנבדק מאת מזמין הבדיקה והנבדק/ים.

חתימה על טופס על ידי מזמין הבדיקה והנבדק/ים על הסכמה מלאה לשאלות הבדיקה שנקבעו.

 

שלב 3:

מילוי שאלון אישי שיכלול חתימת הסכמה להיבדק על די הנבדק .

תחקור האירוע המדובר וקבלת גרסתו של הנבדק.

מתן אישור של הבודק על כשירותו הפיזית והנפשית של הנבדק להיבדק .

 

שלב 4:

הקראת כל שאלות הבדיקה אשר סוכמו מראש לנבדק בראיון.

חיבור הנבדק למכשיר הפוליגרף.

ביצוע בדיקת כיול אשר תתן התרשמות ראשונית לבודק על הנבדק, בדרך כלל הבדיקה תהיינה בחירת מספר מתוך קלפי מספרים (בדיקת סטים) הבדיקה תפורט לנבדק במהלך הבדיקה

ביצוע הבדיקה הרלוונטית שלשמה הגיע הנבדק ותכלול את כל השאלות שנקבעו בראיון ותמשך במשך שלושה פעמים, על פי אותו הסדר שסוכם בין הנבדק לבודק.

 

שלב 5:

סיום הבדיקה תחקור ותשאול הנבדק לאחר סיום הבדיקה תבוצע גם כן  שיחה אישית (ראיון לאחר הבדיקה)

שחרור הנבדק לביתו

 

שלב 6:

ביצוע פיענוח ידני של תוצאות הבדיקה על-ידי הבודק.

ביצוע פיענוח ממוחשב על בסיס אלגוריתמים של תוצאות הבדיקה על-ידי הבודק.

ביצוע הצלבות בין הנתונים הממוחשבים והידניים, וניתוח כלל ממצאי הבדיקה.

כתיבת דוח מפורט וכתיבת חוות דעת על כל שלבי הבדיקה ותוצאותיה.

שליחת הדוח ישירות למזמין הבדיקה. (בד"כ יום או יומיים לאחר הבדיקה)